MÓN ĂN NHANH 001 – ANH HAI LẸ – ẨM THỰC RAU CỦ QUẢ 16:38
MÓN ĂN NHANH 002 – SALAD VÀ SÚP HAI LẸ MÓN ĂN RAU CỦ QUẢ NHANH 08:53
MÓN ĂN NHANH 003 – MÌ PASTA BẰNG TRÁI BẦU MÙA HÈ 09:33