SỎI THẬN: CÁC KẾT QUẢ LẤY SỎI THẬN KHÔNG CẦN MỔ VỚI THƠM VÀ PHÈN CHUA 18:09
THẬN: GIẢI ĐỘC TỐ (DETOX) THẬN VÀ BÀNG QUANG 06:20
SỎI MẬT: KẾT QUẢ ĐÁNH TAN SỎI MẬT BẰNG TRÁI SUNG 03:51
NƯỚC ÉP THANH LỌC GAN – NƯỚC ÉP TRỊ BỆNH 08:37
SỎI MẬT: NÊN KIÊNG ĂN GÌ VỚI ĐÁNH TAN SỎI MẬT BẰNG TRÁI SUNG 03:51
SỎI MẬT : ĐÁNH TAN SỎI MẬT BẰNG TRÁI SUNG – ĐIỀU MÀ ÍT AI BIẾT TỚI 08:53
MỤN CÓC – ĐIỀU TRỊ MỤN CÓ VỚI DẤM TÁO KHÔNG ĐỂ LẠI THẸO 10:31
NHAI DẦU MÈ – CHIA SẼ CỦA BÁC SỸ VỀ MASSAGE MIỆNG BẰNG DẦU ĂN 06:08
NHAI DẦU MÈ – 2 CÂU HỎI THƯỜNG HỎI VỚI LIỆU PHÁP NHAI DẦU MÈ 02:53
NHAI DẦU MÈ - LẤY ĐỜM, LÀM TRẮNG RĂNG VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH KHÁC VỚI LIỆU PHÁP NHAI DẦU MÈ 24:36
TẨY SỎI TRONG GAN VÀ TÚI MẬT – LIVER AND GALLBLADDER CLEANSE (IN VIETNAMESE) 01:07:10
THANH LỌC GAN BẰNG ATISÔ 12:39

THANH LỌC GAN BẰNG ATISÔ