SỎI MẬT – LẤY SỎI TRONG GAN VÀ TÚI MẬT RA KHÔNG CẦN MỔ 13:11
HỎI VÀ ĐÁP – LẤY SỎI TRONG GAN VÀ TÚI MẬT RA KHÔNG CẦN MỔ 25:59
Sỏi Gan Sỏi Mật – 10 Lý Do Không Nên Làm Tẩy Sỏi Gan Sỏi Mật 49:48