Tẩy Sỏi Trong Gan Và Túi Mật

01:07:10
13:11
03:05
25:59