Tẩy Sỏi Trong Gan Và Túi Mật

TẨY SỎI TRONG GAN VÀ TÚI MẬT – LIVER AND GALLBLADDER CLEANSE (IN VIETNAMESE) 01:07:10
SỎI MẬT – LẤY SỎI TRONG GAN VÀ TÚI MẬT RA KHÔNG CẦN MỔ 13:11
SỎI MẬT LẤY RA BẰNG CHANH VÀ DẦU Ô LIU CÓ PHẢI LÀ SỎI KHÔNG 03:05
HỎI VÀ ĐÁP – LẤY SỎI TRONG GAN VÀ TÚI MẬT RA KHÔNG CẦN MỔ 25:59