Sinh tố siêu xanh giải độc tố với Chanh và Thì Là 06:22
Nước ép táo thì là - nước ép đơn giản 03:17

Nước ép táo thì là