THẬP CHỈ ĐẠO – TRỊ BỆNH PARKINSON CƠ THỂ CO CỨNG ĐÃ GIẢM 30%

THẬP CHỈ ĐẠO – THẦY KHA BẤM HUYỆT TRỊ BỆNH PARKINSON CƠ THỂ CO CỨNG ĐÃ GIẢM 30%

VinaTherapy (Thap Chi Dao – Vietnamese Zone Therapy – Vietnamese Reflexology)

Teacher Kha improves a Parkinsonian patient, who has a strong body as a disease. After several treatments the strong body has decreased by 30 %

Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo

Thầy Nguyễn Tam Kha – Truyền Nhân Của Lương Y Huỳnh Thị Lịch
Địa Chỉ:
Số 7 Đường 9B, Khu A Khu Đô Thị An Phú,
Quận 2, TP. HCM
Điện Thoại: 09 03 955 300 – 09 83 360 490

Website: www.thapchidao.com

Facebook: http://www.facebook.com/bamhuyetchuabenh

#thập chỉ đạo
#bấm huyệt
#trị bệnh
#parkinson
#thầy kha
#zone therapy
#reflexology
#parkinsons
#parkinsons disease
#parkinsonian syndrome

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>