BỆNH CÂM ĐIẾC – ĐIỀU TRỊ BỆNH CÂM ĐIẾC BẰNG THẬP CHỈ ĐẠO

BỆNH CÂM ĐIẾC – ĐIỀU TRỊ BỆNH CÂM ĐIẾC BẰNG THẬP CHỈ ĐẠO

VinaTherapy
(Thap Chi Dao – Vietnamese Zone Therapy – Reflexology)

Teacher Kha is giving a treatment to a deaf patient

Bấm huyệt Thập Chỉ Đạo

Thầy Nguyễn Tam Kha – Truyền Nhân Của Lương Y Huỳnh Thị Lịch
Địa Chỉ:
Số 7 Đường 9B, Khu A Khu Đô Thị An Phú,
Quận 2, TP. HCM
Điện Thoại: 09 03 955 300 – 09 83 360 490

Website: http://www.thapchidao.com
Facebook: http://www.facebook.com/bamhuyetchuabenh

#thập chỉ đạo
#bấm huyệt
#trị bệnh
#deaf
#thầy kha
#zone therapy
#reflexology
#Nguyễn Tam Kha
#Huỳnh Thị Lịch
#treatment
#Zone Therapy
#VinaTherapy
#Vietnamese Zone Therapy

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>