Nước ép cà đơn giản

Nước ép cà đơn giản – nước ép đơn giản

Thành phần
– 4 củ cải đỏ cùng lá
– 1 trái chanh
– 2 trái cà chín

Cách làm
– Bỏ tất cả củ cải đỏ và chanh vô ép trước. Sau đó bỏ cà vô ép. Sau khi ép xong thì quậy đều lên và uống càng sớm càng tốt để tận hưởng được nhiều chất dinh dưỡng có trong nước ép.

Youtube: http://www.youtube.com/user/isovani
Google 1+: http://plus.google.com/u/0/+VanVoQuocCuong/
Website: http://www.vanvoquoccuong.com
Facebook: http://www.facebook.com/vanvoquoccuong2014

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>