TẨY SỎI TRONG GAN VÀ TÚI MẬT – LIVER AND GALLBLADDER CLEANSE (IN VIETNAMESE)

Phương Thức Lấy Sỏi Trong Gan & Túi Mật Không Cần Dao Kéo

Tải công thức từ link:

http://www.adidaphat.eu/Sach%20Tay%20Soi%20Trong%20Gan%20Va%20Tui%20Mat%20Final.pdf

– Theo Công Thức Của Bác Sĩ Fereydoon Batmanghelidj
– Và Được Thực Hiện Bởi Văn Cường

(Batman sáng chế công thức & Cường Euro thực hiện… hihhii…)

Xin luư ý: Trong video này mình đã ghi lộn dung dịch nước trong phần chuẩn bị giai đoạn 1. Số lượng nước đúng là 1 lít nước nhen các bạn.

Youtube: http://www.youtube.com/user/isovani
Google 1+: http://plus.google.com/u/0/+VanVoQuocCuong/
Website: http://www.vanvoquoccuong.com
Facebook: http://www.facebook.com/vanvoquoccuong2014

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>